ofircomputers

גיבוי בעין הסערה

הסופה המשתוללת בארצות הברית פגעה אנושות בכלכלה של מדינות רבות בארצות הברית. אנשים רבים שהיו ללא גיבוי נשארו בלי כלום ועסקים רבים לא יצליחו להתאושש מהמכה.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע