ofircomputers

גיבוי בעין הסערה

הסופה המשתוללת בארצות הברית פגעה אנושות בכלכלה של מדינות רבות בארצות הברית. אנשים רבים שהיו ללא גיבוי נשארו בלי כלום ועסקים רבים לא יצליחו להתאושש מהמכה.

גם מדינה גדולה ומתקדמת כמו ארצות הברית יכולה לקרוס למול סופה ואסון טבע כמו סנדי ששיתקה מדינות שלמות. אתרי אינטרנט רבים נפגעו בגלל אחסון אתרים שנפל בזמן הסערה.

רוב המידע החשוב שלנו כבעלי עסק נמצא על המחשב וכאשר יש פגיעה אנושה במחשבים כמו הצפה כל המידע הזה הולך לגמרי בלי גיבוי.

זה היתרון הגדול של גיבוי על שרת חיצוני, לא משנה מה קורה למשרד יש גיבוי מוחלט של כל המידע על שרתים חיצוניים וכך המידע החשוב לא הולך לאיבוד.

ניווט
טכנאי מחשבים
© ofircomputers.co.il - אופיר טכנאי מחשבים בתל אביב כל הזכויות שמורות
DIGITAL SOLUTIONS BY KIRYATECH