ofircomputers

גיבוי גם בבית

כיום, המחשבים מכילים בתוכם את כל החיים שלנו. הזכרונות הכי יפים שלנו מתועדים בתמונות במחשב או במסמכים שונים וחשובים מהמכתבים מהבנקים ועד ברכות יום הולדת. אנו כל כך רגילים לסמוך על המחשב שאנו שוכחים כמה שהוא שביר. בניגוד לנייר שיכול להישמר  100 שנה בתנאים טובים (יש ספרים שנשמרו מלפני מאות שנים) אך קבצי מחשב משתנים לעיתים קרובות ומספיק באג אחד טוב או הפסקת חשמל אלימה על מנת לאבד את כל תכולת המחשב.

גם בבית חשוב שיהיה גיבוי נאות למסמכים החשובים ולתמונות, מחיקה של הדברים האלו לא ניתנה לשחזור במקרים רבים. חבל על הדאגות שלכם ועל האובדן, יש הרבה אופציות טובות לשמירה וגיבוי כמו שרת חיצוני שמגבה או כונן נוסף.

ניווט
טכנאי מחשבים
© ofircomputers.co.il - אופיר טכנאי מחשבים בתל אביב כל הזכויות שמורות
DIGITAL SOLUTIONS BY KIRYATECH