ofircomputers

גיבוי גם בבית

כיום, המחשבים מכילים בתוכם את כל החיים שלנו. הזכרונות הכי יפים שלנו מתועדים בתמונות במחשב או במסמכים שונים וחשובים מהמכתבים מהבנקים ועד ברכות יום הולדת. אנו כל כך רגילים לסמוך על המחשב שאנו שוכחים כמה שהוא שביר. בניגוד לנייר שיכול להישמר  100 שנה בתנאים טובים (יש ספרים שנשמרו מלפני מאות שנים) אך קבצי מחשב משתנים לעיתים קרובות ומספיק באג אחד טוב או הפסקת חשמל אלימה על מנת לאבד את כל תכולת המחשב.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע