ofircomputers

גיבוי, למה זה חשוב?

הרבה אנשים לא מבינים את החשיבות של גיבוי גם בסביבה הביתית וגם במשרד. יש הרבה דברים חשובים על המחשבים שלכם שבלי גיבוי ילכו ויהרסו או יעלמו ברגע שיקרה משהו למחשב. אלו חלק מהדברים שכולם שוכחים שיש להם על המחשבים וילכו במקרה ולא יהיה לכם גיבוי :

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע