ofircomputers

גיבוי לרגעים קשים

כולנו כל כך רגילים למחשבים בחיינו שאנחנו שוכחים שהם דיי שבירים. מספיק כוס שתייה אחת או קצר חשמלי על מנת להפיל את האתר. לפעמים אבק אשר הצטבר במחשב וחנק אותו או פשוט הגיל יכולים לקחת מאיתנו את כל המסמכים החשובים של חיינו.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע