ofircomputers

גיבוי מידע בחברות מחשבים קטנות

הדרך לגבות מחשבים בחברות הזנק יכול להיעשות במספר דרכים. ראשית, ניתן לשכור שירותים של חברה חיצונית שתעסוק בתחום. אך ישנם גם דרכים נוספות.

לעתים דווקא בחברות קטנות נוצר מצב שעובד אחד מקבל כמה תפקידים, לפעמים מנהל החברה משמש גם בתור איש משאבי אנוש או מומחה של החזרי מס  מכוון שכמות העובדים כה קטנה שהצורך לשכור איש משאבי אנוש במשרה מלאה (ולעתים אפילו במשרה חלקית) כלל לא מתעורר. לכן ניתן פשוט להפיל את התיק של גיבוי המידע בחברה על אחד מהמתכנתים.

דרך נוספת היא לשכור חברה חיצונית שתטפל בתחום של גיבוי המידע בחברה. אך גם ניתן לשכור עובד שמתמחה ספציפית בתחום של גיבוי מידע ממוחשב. להן מידע על השכר בתחום עבודת התשתיות.

כאשר סוקרים את האפשרויות האלו, הרי ששכירת גורם חיצוני משמעותה איבוד הידע שנצבר בחברה לטובת אותה חברה חיצונית ששוכרים. שימוש בעובד של החברה יכול לאפשר אינטגרציה טובה יותר בין החלק התכנותי לבין החלק התשתיתי של המערכת. יש לשקול את היתרונות והחסרונות וההחלטה צריכה להיות מותאמת כל מקרה לגופו.

ניווט
טכנאי מחשבים
© ofircomputers.co.il - אופיר טכנאי מחשבים בתל אביב כל הזכויות שמורות
DIGITAL SOLUTIONS BY KIRYATECH