ofircomputers

האם דפדפן האינטרנט שלך פועל לאט?

הדפדפן פועל לאט? תוספים וייספונטים מוגזמים עשויים להיות האשמים. וחלק מהתוספות האלה לדפדפן שלך עשויות להיות מותקנות ללא ידיעתך. יישומים שאינם קשורים כגון Java יתקינו לעתים קרובות סרגלי כלים כחלק מתהליך ההתקנה שלהם. רק על-ידי קריאה בזהירות ובמניעת הבחירה בתיבת הסימון ברירת המחדל תמנע זאת; לחיצה על ההתקנה במהירות תיתן לדפדפן שלך משהו שלא רצית.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע