ofircomputers

האם לעסק שלך יש גיבוי ?

דמיין את המקרה הבא: אתה מגיע למשרד אחרי סוף שבוע, פותח את הדלת ורואה שהייתה הצפה בבניין וכל מחשבי החברה הלכו. סיפור זה קורה כל שנה בחורף למשרדים ברחבי הארץ.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע