ofircomputers

האם מותר להשתמש במחשב נייד בזמן הטעינה

כאשר אתה מחובר לחשמל, המחשב מופעל ישירות על-ידי מתאם המז”פ, ולא על-ידי הסוללה; רק עודף חשמל עובר לסוללה. כמו כן, הסוללה אינה במצב של טעינה רציפה בכל פעם שאתה מחובר לחשמל; במקום זאת הוא מקבל עקף בכל פעם רמת הטעינה יורדת מתחת 95% (פחות או יותר).

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע