ofircomputers

האם מחשב יכול לפעול ללא זיכרון RAM?

מחשב זקוק למספר דברים כדי לפעול כראוי. החלק המרכזי הוא לוח האם, המחבר את כל שאר חלקי המחשב. הבאה בתור היא יחידת העיבוד המרכזית (CPU) של המחשב, שלוקחת את כל הקלט ומספקת את הפלט המתאים.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע