ofircomputers

חשיבותה של עבודה נכונה ברשת

מרבית המבוגרים מעורבים בפעילות יצרנית של עבודה בעלת תגמול כספי. לחלק מהאנשים העבודה נותנת סיפוק ומבטאת את היכולות ותחומי ההתעניינות שלהם. אך, עבור אנשים אחרים, העבודה היא דרך להשיג הכנסה, שתעזור להם לבלות ולדאוג למשפחה.  מלבד ההנאה שהעבודה מספקת , העבודה היא העיסוק המרכזי של אנשים משנות ה-20 ועד גיל הפרישה. בנוסף, טבע המקצוע שלהם , רמת ההכנסה, ותנאי העבודה משפיעים על כל תחום בחייהם.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע