ofircomputers

חשיבות הרקע המקצועי של נותני שירות בתחום גיבוי מערכות מידע

גיבוי מערכות מידע הוא חלק ממקצוע הרבה יותר רחב המכונה ניהול מערכות מידע שלא תמיד מצריך תואר במדעי המחשב, אבל מאד מומלץ להיות בעל תואר במדעי המחשב כדי לעסוק בתחום זה באופן מקיף ויעיל. תואר במדעי המחשב מכין את בוגריו לעבוד בתחומים שונים הכלולים בתחום המחשבים ואחד מהם הוא ניהול מערכות מידע שעוסק גם בגיבוי מערכות מידע. תואר במדעי המחשב יכול להוות ייתרון משמעותי בקבלת עבודה בתחום זה.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע