ofircomputers

חשיבות של שירותי מחשוב עבורי

אחד הדברים שהכי חשובים לי כשאני משתלבת בעבודה חדשה זה שיש לי את המקום שלי ואת המחשב שלי. בלי המחשב שלי אני פשוט מרגישה מנותקת, ושאני לא יכולה לתפקד בצורה מיטיבית. לכן, אחד הכללים שעשיתי לעצמי זה לוודא עם האחראית על הקליטה של העובדים החדשים שאכן יהיה לי את המקום שלי ואת המחשב שלי.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע