ofircomputers

כונן קשיח או כונן SSD: מה עדיף

כאשר אתה מסתכל על איזה כונן אחסון לבחור למשחקים, האפשרויות יכולות להיות מבלבלות. בואו נבחן את ההבדלים בין כונן דיסק קשיח (HDD) לבין כונן מצב מוצק (SSD) למשחקים.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע