ofircomputers

כיצד ניתן לבחור את המחשב הנייד הנכון?

ברוך הבא לסדרת מאמרים אודות המחשב ומדוע ייתכן שהוא אינו פועל במהירות הרצויה. אפילו המחשב החדש ביותר, במיוחד דגם All-in-One כמו Dell או HP, יכול ללדת מה שנקרא צווארי בקבוק, הנקראים על שם הצוואר הצר של הבקבוק. אזורי מפתח אלה של המחשב שלך הם הרגישים ביותר לגרימת בעיות ביצועים, ואנו סבורים שעליך להיות מודע להם וכיצד למנוע מהם להאט את המחשב שלך. מאמרים אלה יעזרו לך כאשר אתה קונה מחשב חדש ומתי אתה ממטב מחשב שכבר בבעלותך.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע