ofircomputers

כיצד להסיר וירוס מהמחשב – 5 שלבים פשוטים

אז יש לך וירוס, וזה הורס את המחשב שלך בדרכים מרובות. אתה רוצה להוציא את זה משם, אבל זה לא מאפשר לך להוריד יישום אנטי וירוס. מזל שאתה בגוגל ומצאת את הבלוג הזה, נכון?

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע