ofircomputers

כיצד להסיר תוכנות ולנקות את המחשב

אז יש לך יישום, כגון תוכנה או משחק, שיש להסיר מהמחשב? ובכן, לא רק למחוק את תיקיית היישום; למד כיצד להסיר את ההתקנה של התוכניות שאינך עושה זאת מבלי להשפיע על המחשב או על רכיבי התוכנה הקשורים.
כעת, רוב היישומים משתמשים במה שנקרא מתקין שבעצם מתקין את התוכנה במחשב שלך.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע