ofircomputers

מה ההבדל בין זיכרון ראשי לזיכרון משני

הזיכרון של מחשב מסווג בשתי הקטגוריות של הזיכרון הראשי והמשני. זיכרון ראשי הוא הזיכרון הראשי של המחשב שבו שוכנים נתוני העיבוד הנוכחיים. הזיכרון המשני של המחשב הוא זיכרון עזר שבו הנתונים שיש לאחסן במשך זמן רב או לצמיתות, נשמרים.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע