ofircomputers

מה עושה טכנאי מחשבים?

ההתקדמות הטכנולוגית והמורכבות של תשתיות ה-IT הובילו לעלייה בביקוש לטכנאי מערכות מחשוב. מהדגם ההיקפי הפיזי למסך מגע יחיד ועכשיו לענן, מערכות המחשב ראו שינוי מסיבי.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע