ofircomputers

מה עליך לעשות לאחר התקנת Windows?

להלן כמה דברים מרכזיים שיש לעשות לאחר התקנת Windows 10, בין אם זה עתה איפסת או הגדרת התקנה חדשה.

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע