ofircomputers

תחשיב מדויק של מצב העסק

מה קורה כאשר עסק הוא רווחי ומתפקד לכל דבר, ובכל זאת מצב חשבון הבנק מדאיג ושואף למינוס? כיצד ייתכן מצב שבו עסק מצליח אינו מייצג את הצלחתו בחשבון הבנק של העסק? הדבר נפוץ ביותר ומבלבל בעלי עסקים ממגוון התחומים; מצב חשבון הבנק לבדו אינו מייצג את הצלחת העסק. הכיצד?

בעלי עסקים מנוסים ישמחו להעיד שהתשובה פשוטה וברורה: במידה ולעסק אין משקיעים חיצוניים למימון, כאשר נוצר פער שלילי בין אשראי התקבולים לאשראי התשלומים, מממן הבנק את הפער. הבה ונבחן את הנושא באמצעות דוגמא:

נדמיין עסק שהוצאותיו זהות להכנסותיו, כך שמגיע העסקלנקודת האיזון עצמה. העסק אינו מפסיד, אך גם אינו מרוויח בשלב הזה. נניח ולקוחותיו של אותו העסק סוחרים בתנאי תשלום של שוטף +90. כ-60% מכלל ההכנסות מן המכירות מוקצב לרכישת חומרי גלם, אותם משלמים בתנאי תשלום של שוטף +30.

שכרם של עובדי העסק מגיע ל-25% מכלל ההכנסות, ומשולם, כמובן, בתחילת כל חודש, בתנאי שוטף +0. 15% ההכנסות הנותרים, מוקצבים למגוון ההוצאות הקבועות של העסק, ומשולמים בתחילת כל חודש, בתנאי תשלום של שוטף -30.

ניכר כי עסק כזה אינו מרוויח – כלל ההכנסות יוצאות בתורן על מגוון המשאבים והצרכים של תחזוקו של העסק. בעל עסק שכזה יצפה לפגוש בחשבון בנק שיושב על ה-0, אך זה ייתכן רק כאשר תנאי התשלום של כל ההוצאות כמו גם תנאי התשלום של ההכנסות, הינם זהים לחלוטין. היות וכל תנועה כלכלית של העסק נעה בקצבה היא, הרי שפעמים רבות ידגים חשבון הבנק מאזן שונה מזה של העסק עצמו.

מתי נופלים בפח?

אם נחשב את הפרטים של העסק כפי שתוארו, במסגרת מחזור של כ-100,000 ש”ח לחודש, הרי שנמצא שלחשבון הבנק תהיה יתרה שלילית קבועה על סך 255,000 ש”ח.

אם כן, הגרעון בן ה-255,000 ש”ח נוצר בעקבות  פער בין ההכנסות וההוצאות במסגרת תנאיהם המסויימים. הסכום מהווה שניים וחצי מחזורים של העסק, בפער שמכונה “הון חוזר”. לרוב תנאי האשראי של חשבון הבנק הם המממנים את ההון החוזר.

בעל עסק שהינו מעורה במצב הכלכלי של עסקו, יקל לזהות כי מקור הבעיה היא בחשבוניות הפתוחות של הלקוחות. כאשר מבצע בעל העסק בדיקות תקופתיות המתארות את מצבו של העסק לאורך תקופת זמן של חודש ולאורך תקופת זמן של ארבעה חודשים, יראה מיד את החשבונות הפתוחים לאורכם של שלושה חודשים של פעילות.

כל אלמנט בתחשיב ישפיע על התוצאה כולה, לכן אם משנה בעל העסק את אחד התנאים המתוארים, כמו, לדוגמא, פעילות מול לקוחות בתנאי תשלום של שוטף +60, ישתנה הסכום בהתאם. כלומר, בתנאי תשלום של שוטף +60 מול לקוחות, יצטמצם סכום ההון החוזר ב-100,000 ש”ח. מהבחינה הזו, גם אם יאריך בעל העסק את תנאי התשלום מול ספקים, יצטמצם סכום ההון החוזר בהתאם.

תחשיב מדויק של מצב העסק

הדוגמא היא, כמובן, אקדמית. פעילותו של עסק מול לקוחות וספקים היא תהליך מורכב ועדין, שבו גם לצדדים נוספים ישנם אינטרסים. בעלי עסקים ימהרו לגלות שבמציאות יתקשו לשכנע ספקים או לקוחות לשנות את תנאי התשלום שלהם, על אחת כמה וכמה כשהשינוי אינו פועל בהכרח לטובתם. לכל לקוח ולכל ספק תנאי התשלום המסויימים שלו שנקבעים בהתאם לצרכים של שני הצדדים, כך ששינוי התנאים הוא מורכב.

התחשיב המציאותי של ההון החוזר בעל פרטים רבים נוספים מאלו שהוצגו: לא זו בלבד שלכל לקוח ולכל ספק תנאי תשלום שונים, אלא גם שישנן השפעות נוספות שאינן בשליטת בעל העסק. כמו כן, יתכן מצב בו אין הלקוחות או הספקים עומדים בתנאי האשראי שהוסכמו; ישנם מסים ותשלומים לרשויות אליהם מחוייב כל עסק, כמו גם הלוואות וכו’.

לשם תפעול תקין וארוך טווח של עסק, על בעל העסק להקפיד לערוך בדיקות תקופתיות, אחת לחודש ואחת לארבעה חודשים, של מצבו הכלכלי של העסק. אפשר לעשות זאת, באמצעות חברה מקצועת לייעוץ עסקי כפי שראינו, מדובר בתחשיב מורכב ביותר ועמוס פרטים ומשתנים שבכל אחד מהם יש להבחין – בעלי עסקים רבים בוחרים להעשיר ולהעמיק את יכולות הניתוח הכלכלי שלהם בקורסים רלוונטים במכללות, ואין פלא; מה שלומדים בעלי עסקים אחרים בדרך הקשה והכואבת ומתוך ניסיון מר, זוכים בעלי העסקים שבוחרים ללמוד מנהל עסקים לכלים המיוחדים שיכולים להביא להצלחתו הפנומנלית של העסק.

ניווט
טכנאי מחשבים
© ofircomputers.co.il - אופיר טכנאי מחשבים בתל אביב כל הזכויות שמורות
DIGITAL SOLUTIONS BY KIRYATECH