ofircomputers

תחשיב מדויק של מצב העסק

מה קורה כאשר עסק הוא רווחי ומתפקד לכל דבר, ובכל זאת מצב חשבון הבנק מדאיג ושואף למינוס? כיצד ייתכן מצב שבו עסק מצליח אינו מייצג את הצלחתו בחשבון הבנק של העסק? הדבר נפוץ ביותר ומבלבל בעלי עסקים ממגוון התחומים; מצב חשבון הבנק לבדו אינו מייצג את הצלחת העסק. הכיצד?

טכנאי מחשבים
שירותי תיקונים
חיפוש מידע